Handels- og abonnementsbetingelser

Generelle handelsbetingelser af  30. Nov 2023.

Følgende vilkår og betingelser gælder for alle Beats by Bircows tjenester.

Beats by Bircow er en dansk enkeltmandsvirksomhed med CVR-nummer 32898203.
Betingelserne regulerer det kontraktmæssige forhold mellem Beats by Bircow (“Beats”) og bestilleren (“Kunden”).

Sådan fungerer dit medlemskab

Introduktion
Beats by Bircow tilbyder en række forskellige dansehold, du har adgang på de forskellige hold alt efter hvilket medlemskab du har valgt. Du vil altid kunne se en opdateret oversigt over hold og tider på https://beatsbybircow.dk.

Der er tale om et løbende medlemskab/abonnement hvor du er tilmeldt indtil du opsiger skriftligt på mail. Der tages forbehold for prisændringer, ændringer i skemaet samt ændringer af medlems betingelserne. Der er ingen undervisning i skolernes ferier.

Varsling om ændringer, herunder prisstigning, vil ske i særskilt e-mail/nyhedsbrev. Beats forbeholder sig retten til at godkende hver indmelding. Er du under 18 år, skal tilmeldingen ske online med forældres/værges betalingsoplysninger.

BEATS by Bircow forbeholder sig retten til at godkende hver indmelding samt om nødvendigt bortvise elever i tilfælde af f.eks uhensigtsmæssig adfærd. I tilfælde af bortvisning vil allerede betalt kontingent/rate ikke blive refunderet.

Information fra Beats by Bircow vil blive fremsendt pr mail.

Tilmelding

Der gives én prøvetime per kunde.

Når du tilmelder dig sæsonen kan du vælge at betale for hele sæsonen i rater eller månedsvis forud. Første rate betales når de 2 dages prøveperiode er udløbet. De resterende rater trækkes automatisk én gang om måneden derefter d. 1 i hver måned. Abonnement uden binding betales for den aktuelle måned på samme dato hver måned. Betalingsdatoen er  2 dage efter datoen for første prøvetime. Dvs. Er du til prøvetime d 16 i md og køber du først medlemskab d 22 i md vil betalingen stadig forfalde d 18. I de kommende måneder.

Raterne/måneds betalingerne er lige store uanset antal danse gange i den enkelte måned. Ved oprettelse af nye hold tilbydes abonnement med binding. Du kan frit skifte fra abonnement uden binding til årsmedlemskab med rate betaling frem til og med 21. December.

Du er automatisk tilmeldt næste sæson med et tilsvarende medlemskab, medmindre Beats by Bircow modtager skriftlig opsigelse til hej@beatsbybircow.dk senest 31. juli 202*. Dvs. Har du haft et årsmedlemskab, eller et medlemskab med binding overgår du automatisk til et årsmedlemskab igen med fornyet ratebetaling.

Der er én gratis prøvetime pr hold efter indmeldelse og kan kan frit skifte hold så længe der er plads. Ønsker man at skifte hold eller få en prøvetime kontaktes BEATS pr mail.

Betaling
Betalingen foregår via automatisk kortbetaling eller Mobilepay Subscriptions. Betalingen vil fremgå af din kontooversigt. Du tilmelder dit kort eller mobilepay via vores betalingsgateway og herefter trækkes beløbet automatisk. Det er derfor vigtig du huske at opsige det såfremt du ikke vil benytte dig af det.

Sæsonen løber fra den 14. August 2023 til den 30. juni. Ved månedsbetaling er der i alt 12 betalinger til betaling i lige store rater, uanset antal dansegange i hver periode.

Hver rate betales én gang om måneden. 1. rate betales ved tilmelding. 2-12 rate betales d 1 i md. Sidste rate 1. Juli.

Betalingen foregår i danske kroner, beløbene er angivet med valutakoden DKK og ydelsen er momsfri.

Der kan betales med: Dankort, eDankort, VISA og Mobilepay.

Ændring af dine oplysninger og medlemskab

Ændring af din adresse, e-mail, medlemskab, betalingskort, tilmelding til automatisk kortbetaling med mere gøres nemmest på beatsbybircow.dk. Eller via mail hej@beatsbybircow.dk.

Ændring af e-mail og nyt betalingskort bedes meddelt os hurtigst muligt.

Det er altid kundens ansvar at holde sine betalingsoplysninger opdaterede. I tilfælde af fejlet betaling vil vi fremsende påmindelse om at kunden skal opdatere sine betalingsoplysninger. I tilfælde af fortsat fejlede betalinger og manglende opdatering af betalingsoplysninger vil der blive fremsendt separat faktura tillagt administrationsgebyr på 250,-.

Betales faktura ikke vil der blive pålagt rykkergebyr og senere hen inkassovarsel, inden sagen sendes til inkasso.

Opsigelse

Tilmelding til et dansehold er som udgangspunkt for hele sæsonen august til juni.

Udmeldelse skal ske skriftligt til hej@beatsbybircow.dk. Opsigelse midt i sæsonen er ikke mulig hvis du har et årsmedlemskab. Opsigelse af abonnement uden binding kan ske skriftligt med dags varsel. Der ydes ikke refusion for resterende lektioner i den aktuelle måned eller refundering for allerede betalt fornyelse.

Hvis du har betalt for hele sæsonen kan medlemskabet ikke opsiges. Indbetalt kontingent tilbagebetales ikke.

Udmeldelse sker ved at fremsende mail til hej@beatsbybircow.dk med navn, hold og telefonnummer.

Fortrydelsesret
Du kan efter forbrugeraftaleloven uden begrundelse fortryde den indgåede aftale inden for 14 dage. Fortrydelsesfristen udløber 14 dage efter den dag, du har købt dit medlemskab.

Fortrydelsesretten bortfalder, hvis du tager dit medlemskab i brug inden fortrydelsesfristen er udløbet.

Ønsker du at fortryde aftalen, skal du underrette os om, at du har fortrudt aftalen. Du kan fortryde den indgåede aftale ved at fremsende en mail til hej@beatsbybircow.dk og oplyse, at du ønsker at gøre brug af fortrydelsesretten.

Fortrydelsesfristen er overholdt, hvis du sender din meddelelse, inden fristen er udløbet.

Hvis du udøver din fortrydelsesret, refunderer vi din betaling. Tilbagebetalingen vil ske uden unødig forsinkelse og under alle omstændigheder senest 14 dage fra den dato, hvor vi har modtaget din meddelelse om, at du vil fortryde den indgåede aftale.

Behandling af personoplysninger
Personoplysninger behandles fortroligt og lagres hos Beats By Bircow under sikre forhold i overensstemmelse med gældende lovgivning.

Oplysningerne anvendes til at administrere medlemskabet, samt til information og markedsføring via e-mail i overensstemmelse med gældende lovgivning.

I forbindelse med dit køb hos os har du indtastet en række personoplysninger. Herunder særligt:

  • Dit navn 
  • Din adresse
  • Din e-mailadresse
  • Dit telefonnummer
  • Dine betalingsoplysninger

Disse personoplysninger behandler vi i forbindelse med ekspederingen af dit køb, da det er nødvendigt for, at vi kan opfylde vores del af handlen. Vi opbevarer dine oplysninger sikkert og fortroligt og for at du nemt kan af og tilmelde dig vores system. Hvis du ønsker det, kan du bede om at vi sletter informationen vi har om dig, når du ikke længere er medlem.

Behandling af personoplysninger – samtykke
Vi bruger din e-mail adresse til at fremsende relevant information. Du kan altid trække dit samtykke tilbage. Dette kan du enten gøre ved at kontakte os direkte via. mail og oplyse, at du ikke længere ønsker at modtage vores nyhedsbreve.

Samtykkeerklæring i forbindelse med brug af billeder og videooptagelser
Beats By Bircow anvender billeder og videooptagelser fra undervisningssituationer, opstillinger, shows, opvisninger med mere til brug for forretningsmæssige formål.

Vi gør altid vores bedste for, at ingen medlemmer skal føle sig udstillet, udnyttet eller krænket. Billederne/optagelserne vil således være harmløse. Skulle vi alligevel komme til at benytte et billede/en optagelse af et medlem på en måde, som du opfatter krænkende eller lignende, kontakt os da på hej@beatsbybircow.dk og vi vil hurtigst muligt herefter fjerne billedet/optagelsen af dig.

Bemærk, at der ikke sker betaling for brug af billeder/videooptagelser, og brugen må fortsætte, efter at du ikke længere er medlem, medmindre du vælger at trække dit samtykke tilbage.Tredjeparter vil alene opnå adgang til dit billede/videooptagelse, hvis de agerer på vegne af os. Tredjepart er derfor ikke berettiget til at anvende dit billede til andre formål end beskrevet ovenfor.

Datasikkerhed

Uanset om vi behandler dine personoplysninger med henblik på opfyldelsen af en kontrakt eller på baggrund af dit samtykke, vil vi altid behandle dine personoplysninger sikkert og fortroligt i overensstemmelse med gældende lovgivning, herunder persondataforordningen og databeskyttelsesloven.

Dine oplysninger vil alene blive anvendt til det formål, de er indsamlet til, og vil blive slettet, når dette formål er opfyldt eller ikke længere relevant. Vi anvender tredjeparter til behandling af dine betalingsoplysninger og til håndtering af dine køb. Vi har indgået databehandleraftaler med disse databehandlere, hvilket er vores garanti for, at de overholder gældende regler om beskyttelse af dine personoplysninger.

Oplysning, indsigelse, ændring, dataportabilitet og sletning

Du kan altid kontakte os for at få oplyst, hvilke af dine personoplysninger vi ligger inde med. Dette kan ske ved henvendelse til 

Beats By Bircow

CVR-nr.: 32898203

H C Ørsteds Vej 6

3000 Helsingør

Tlf.: 20313067

E-mail: hej@beatsbybircow.dk

Hvis der er fejl i vores oplysninger, kan du altid bede om at få dem rettet, så vi har de rigtige, ligesom du har ret til at få udleveret oplysningerne i et almindeligt format (dataportabilitet). Har du ønsker om ændring eller dataportabilitet, er du også meget velkommen til at skrive til os på ovennævnte e-mailadresse.

Ønsker du ikke længere, at vi skal behandle dine personoplysninger, eller at vi skal begrænse behandlingen af dine personoplysninger, kan du også sende os en anmodning herom til ovennævnte e-mailadresse. 

Dine oplysninger (undtagen din e-mailadresse ifb. med andre relevante oplysninger, hvis du har givet samtykke til behandling heraf med henblik på modtagelse af tilbud) vil blive slettet senest 6 måneder efter, endt dansesæson.

Hvis du ønsker at trække dit samtykke til behandling af din e-mailadresse (så vi kan sende dig vores nyhedsbrev og relevante tilbud), kan det til enhver tid ske ved at trykke på et link i den enkelte nyhedsmail. Hvis du ønsker at klage over vores behandling af dine personoplysninger, kan dette ske til Datatilsynet på adressen Borgergade 28,5., 1300 København, telefon 33 19 32 00 e-mail: dt@datatilsynet.dk.

Kontakt

Har du spørgsmål er du altid velkommen til at skrive en mail til hej@beatsbybircow.dk eller ringe 20313067.

Force Majeure
Beats by Bircow er fritaget for sanktioner, hvis opfyldelsen af et bestemt tilsagn forhindres eller væsentligt hæmmes af omstændigheder, som en part ikke med rimelighed kunne kontrollere eller forudse, såsom arbejdskonflikter, krig, uroligheder, lynnedslag, brand, ekstreme vejrforhold, administrative tiltag eller anden offentlig regulering og eksterne telefon forbindelsesfejl samt en generel mangel på transport, varer eller energi og andre lignende omstændigheder. Hvis gennemførelsen af Aftalen væsentligt forhindres i en periode på mere end tre måneder på grund af omstændigheder som nævnt ovenfor, har Kunden ret til at opsige Aftalen for det pågældende abonnement med øjeblikkelig virkning.

Tvister
Tvister som måtte opstå i forbindelse med denne aftale vedrørende gyldighed, fortolkning, anvendelighed eller anvendelse af brugsbetingelser skal afgøres ved en dansk domstol og efter dansk ret.